Działania

W ramach projektu zaplanowano szereg działań w tym m.in.:


- uroczysta inauguracja projektu,
-sesja zdjęciowa kobiet mniejszości romskiej i ukraińskiej oraz kampania reklamowa w postaci bilbordów;
- cykl wystaw fotografii kobiet mniejszościowych autorstwa Iwony Aleksandrowicz;
- Romsko-ukraińskie Kolędowanie;
- wirtualne warsztaty antydyskryminacyjnye w szkołach podstawowych i średnich w Szczecinku i Białym Borze;
- Festiwal Integracji romsko-ukraińskiej połączony z 3-dniowymi warsztatami kulturalnymi dla dzieci;
- konkurs na artefakt wśród uczniów szkół podstawowych i średnich;
- wydanie i rozpropagowanie materiałów promocyjnych w formie ulotki i broszury podsumowującej projekt;
- uroczyste podsumowanie projektu i przedstawienie jego efektów;
- stworzenie profesjonalnego filmu dotyczącego projektu i jego emisja telewizji.

Projekt ma zasięg lokalny, obejmuje powiat szczecinecki.
Projekt trwa od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r.


 

Sesja zdjęciowa
Kampania bilbordowa
Projekt rozpoczął się sesją zdjęciową 6 kobiet pochodzenia romskiego i ukraińskiego, której efektem są bilbordy promocyjne zawisłe w Szczecinku na początku stycznia 2020.


Kolędowanie


W ramach projektu w styczniu odbyło się Romsko-Ukraińskie Kolędowanie, na które zaprosiliśmy do cerkwi greckokatolickiej w Białym Borze. Wydarzenie jest organizowane cyklicznie już od 25-ciu lat, jednak w tym roku, było wyjątkowe, bo dołączyli do niego Romowie.
Inauguracja

Ostatniego dnia stycznia w szczecineckim hotelu Viki miała miejsce uroczysta inauguracja projektu, której towarzyszyła właśnie wystawa zdjęć. Na licznie zgromadzonych gości prócz przemówień organizatorów i omówienia założeń i działań projektu, czekała także część artystyczna, w trakcie której wysłuchali występu białoborskiego chóru cerkiewnego oraz wokalnego i instrumentalnego popisu Sary Czureji-Łakatosz, romskiej wokalistki i cymbalistki

Cykl wystaw

W ramach projektu powstało 30 zdjęć kobiet mniejszościowych, stanowiących spójną wystawę, którą będzie można podziwiać w wielu miejscach w trakcie trwania realizacji projektu. Autorką zdjęć jest Iwona Aleksandrowicz, wielokrotnie nagradzana artystka, której temat mniejszości narodowych i etnicznych jest bardzo bliski. Wystawa składa się z dwóch części – pierwsza z nich prezentuje codzienność fotografowanych bohaterek, ich pasje, ulubiony sposób spędzania wolnego czasu, druga natomiast ukazuje typowo etniczny wizerunek związany nierozerwalnie z pochodzeniem i kulturą, kobiety prezentują na tych fotografiach tradycyjne stroje i tańce romskie i ukraińskie. Założeniem wystawy jest skonfrontowanie obu tych wizerunków


Konkurs

Na uczniów szkół i świetlic, które wezmą udział w wirtualnych warsztatach antydyskryminacyjnych, czeka konkurs na artefakt, w którym do zdobycia będą nagrody pieniężne.