EVZ

Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ)

Fundacja EVZ wspiera międzynarodowe projekty, służące wzmocnieniu partnerskiej współpracy między Niemcami a krajami, które ucierpiały pod reżimem narodowego socjalizmu. Z dochodów funduszu żelaznego w wysokości 358 milionów Euro Fundacja przeznacza rocznie ponad 8 milionów Euro na projekty odpowiadające jednemu z trzech priorytetów:

  • Konfrontacja z historią - projekty, które podtrzymują pamięć o rządach narodowego socjalizmu i przybliżają tę historię młodzieży.
  • Działania na rzecz demokracji i praw człowieka - wsparcie międzynarodowych inicjatyw promujących demokrację i prawa człowieka.
  • Pomoc humanitarna dla ofiar reżimu narodowego socjalizmu - międzynarodowe projekty wspierające osoby, które ucierpiały pod reżimem narodowego socjalizmu.

Fundacja EVZ
Lindenstrasse 20-25, 10969 Berlin
tel.: +49 (0)30 25 92 97 86
e-mail: jentzsch@stiftung-evz.de
www.stiftung-evz.de