123456789101112
Projekt finansowany przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ) w Berlinie
123456789101112
Nie hejtuj. Inspiruj! Międzyetniczna kampania solidarnościowa Romów i Ukraińców przy współpracy Telewizji Zachód.

123456789101112


Nie hejtuj.
Inspiruj!

Międzyetniczna kampania solidarnościowa Romów i Ukraińców przy współpracy Telewizji Zachód

„Nie hejtuj. Inspiruj!” to kompleksowa kampania polegająca na zwalczaniu dyskryminacji i nienawiści w stosunku do mniejszości romskiej i ukraińskiej poprzez szereg działań integracyjnych przy udziale Telewizji Zachód, będących pierwszą współpracą międzyetniczną w historii Pomorza Zachodniego. Jednym z głównych celów koalicji jest umożliwienie tym dwóm mniejszościom publicznego prezentowania swojego pozytywnego wizerunku, jako formy zwalczania dyskryminacji. Wspólne działania doprowadzą do stworzenia i wzmocnienia solidarności między największymi mniejszościami w tym obszarze, a dzięki telewizyjnym materiałom promocyjnym dotrą do szerokiego grona odbiorców na terenie całego kraju.Ulotka Nie hejtuj. Inspiruj

ulotka 

 Pobierz